Logeerhuis

Wie zijn wij: het organiseren van logeerweekenden is een initiatief van Tom en Mieke Bosma en Christine en Eljee Bergwerff. Twee gezinnen die de boerderij bewonen en de plek, hun tijd en gezin willen delen.

Het logeerhuis: Sinds eind 2009 organiseren we weekendopvang voor kinderen tussen de 4 en 16 jaar. De boerderij en het aangebouwde logeerhuis bieden een plek waar we met veel plezier verblijven met de groepen. Per maand hebben we 3 groepen van 6 kinderen, waar we een gezellig en actief weekend voor organiseren. Zowel binnen als buiten hebben we voldoende ruimte om te spelen, knutselen, schommelen, trampoline springen, hutten bouwen, skelteren, enz. Daarnaast hebben we kippen, schapen, geiten en varkens om te verzorgen en mee te knuffelen.

Doelstelling: We willen kinderen een ontspannen en gezellig weekend bieden waarbij ze activiteiten in en om de boerderij kunnen ondernemen, aangepast aan hun eigen behoeften en mogelijkheden. Tevens is ontlasting van de thuissituatie een belangrijk doel. Ouders kunnen energie op doen en extra aandacht geven aan eventuele andere kinderen binnen het gezin. 

Doelgroep: De weekenden zijn voor kinderen met leermoeilijkheden, ADHD of een stoornis in het autisme spectrum. Ook zijn de weekenden voor kinderen die in hun gezin een moeilijke tijd doormaken en een ontspannen weekend goed kunnen gebruiken.

Begeleiding: Om de beurt neemt elk gezin de zorg voor een groep kinderen op zich, bijgestaan door een vaste groep vrijwilligers. Christine en Mieke hebben ruime ervaring in het begeleiden van kinderen die extra aandacht nodig hebben. Tom en Eljee zijn betrokken vaders die graag ook andere kinderen een veilig, ontspannen en gezellig thuis willen bieden. We geloven in Jezus en God en leven en werken vanuit die basis.

Vergoeding: De weekenden voor kinderen met een beperking worden betaald vanuit een PGB waarvoor een indicatie aangevraagd moet worden bij het CJG in de plaats waar u woont.

Bekijk hier de uitzending van ‘Nederland Helpt’ om een indruk te krijgen van onze boerderij.