Stichting vrienden van de IJsselhoeve

Wij mogen hier wonen en werken, genieten en leven, ontvangen en uitdelen. Alles wat er op de boerderij in materie en mogelijkheden aanwezig is; hebben we gekregen, het is ons toevertrouwd. Als bewoners en betrokkenen van de IJsselhoeve willen we de plek delen en inzetten om mensen met elkaar te verbinden. Alles op het terrein, gebouwen maar ook de natuur, zetten we in als gereedschap om de verbinding tussen mensen te bevorderen.


Als IJsselhoeve organiseren we daarom o.a. een leefgemeenschap van jong volwassenen die een periode hier (mee)leven. Zijn we een thuis voor Worship initiatief Volhart. Is er elke maand een mannen kampvuuravond en ontvangen we honderden kampeerders per seizoen

Om dit geheel met een onafhankelijk bestuur te ondersteunen hebben we de stichting vrienden van de IJsselhoeve opgericht met als doel:

De Stichting heeft ten doel

A.
– de opbouw, instandhouding en uitbreiding van de IJsselhoeve in de breedste zin van het woord;
– mensen op educatieve wijze kennis laten maken met wat de (natuurlijke) omgeving van de IJsselhoeve te bieden heeft;
– het (doen) organiseren van activiteiten in de ruimste zin van het woord om mensen uit verschillende doelgroepen bij elkaar te brengen en hun isolement te verlichten;
– het ondersteunen bij de exploitatie van een camping waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplaats vinden;
– het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
– al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
B.
De Stichting tracht dit doel te bereiken door het werven van sponsoren, het verkrijgen van giften, het organiseren van acties en alle activiteiten die nodig zijn om een gezonde financiële basis te verkrijgen wat nodig is voor het bewerkstelligen van het doel.
C.
De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Informatie

Naam: Stichting Vrienden van de IJsselhoeve
KVK-nummer: 87062666
RSIN: 864192460

Voorzitter: Johannes Drijfhout
Penningmeester: Geert Jan Lubberink

Afschrift: Statuten St Vrienden van de IJsselhoeve
Beleidsplan: versie1.1- 22-11-2022
Oprichting datum: 20 Juli 2022

St. vrienden van de IJsselhoeve

Geldersedijk 99 8051 SE Hattem

Email: stichting@ijssehoeve.nu