Stichting vrienden van de IJsselhoeve

Wij mogen hier wonen en werken, genieten en leven, ontvangen en uitdelen. Alles wat er op de boerderij in materie en mogelijkheden aanwezig is; hebben we gekregen, het is ons toevertrouwd. Als bewoners en betrokkenen van de IJsselhoeve willen we de plek delen en inzetten om mensen met elkaar te verbinden. Alles op het terrein, gebouwen maar ook de natuur, zetten we in als gereedschap om de verbinding tussen mensen te bevorderen.

Als IJsselhoeve organiseren we daarom o.a. een leefgemeenschap van jong volwassenen die een periode hier (mee)leven. Zijn we een thuis voor Worship initiatief Volhart. Is er elke maand een mannen kampvuuravond en ontvangen we honderden kampeerders per seizoen.

Maar het terrein bied meer mogelijkheden. Daarom stellen we ons als stichting ten doel dat we meer mensen laten profiteren van de rust en ruimte van het terrein. Zo kunnen we zoeken naar verbindingen op sociaal en maatschappelijk gebied.

Om dit met een onafhankelijk bestuur te ondersteunen hebben we de stichting vrienden van de IJsselhoeve opgericht met als doel:

De Stichting heeft ten doel

A.

– (doen) organiseren van activiteiten in de ruimste zin van het woord om mensen uit verschillende doelgroepen bij elkaar te brengen, een sociaal verbindend rendement te behalen door isolement te verlichten.

– het creëren van werkplekken waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplaats vinden.

– mensen op educatieve wijze kennis te laten maken met wat de (natuurlijke) omgeving te bieden heeft.
– het aanbieden van een zgn. time out plek waar mensen in nood tijdelijk onderdak vinden.

– het verzamelen van giften in geld, goederen of tijd met als doel de bovenstaande doelstellingen te realiserenB.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door


– het mobiliseren van mensen die zich voor deze doelstellingen willen inzetten, vrijwillig en/of betaald


– het werven van sponsoren, het verkrijgen van giften, het organiseren van acties en alle activiteiten die nodig zijn om een gezonde financiële basis te verkrijgen wat nodig is voor het bewerkstelligen van het doel.C.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Informatie

Naam: Stichting Vrienden van de IJsselhoeve
KVK-nummer: 87062666
RSIN: 864192460

Bank: NL31 RBRB 8837 0705 00  t.n.v. Stichting Vrienden vd IJsselhoeve

Voorzitter: Johannes Drijfhout
Secretaris: Corlien van der Meulen
Penningmeester: Geert Jan Lubberink

Afschrift: Statuten St Vrienden van de IJsselhoeve
Beleidsplan: versie1.4
Oprichting datum: 20 Juli 2022

St. vrienden van de IJsselhoeve

Geldersedijk 99 8051 SE Hattem

Email: stichting@ijssehoeve.nu